Nội dung thư

Monday, July 6, 2015

* Tổng thống Obama thỉnh Phật vào Nhà-Trắng

Trước các đồng sự của mình tại tòa nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama bất ngờ mang tấm bích chương. Ông trịnh trọng bước ra trong im lặng và sau đó, Ông nở nụ cười thật tươi, những bàn tay của các nhân viên vỗ đều. Một cử chỉ thật đẹp, một nhân cách “thuyết pháp vô ngôn” của vị Tổng thống nước Mỹ. Điều này càng thể hiện sự ngưỡng mộ tài đức của Đức Bổn Sư Thích Ca đã được Liên Hợp Quốc và nhân dân thế giới công nhận qua các kỳ VESAK, mà nay 1 vị tổng thống uy quyền cũng thể hiện lòng kính ngưỡng.
Một vị thiền sư nhà Phật nói “this is it”, tại chỗ đứng của mình, ông đã không còn nói gì! Có lẽ câu chuyên này đã lan truyền đi rất nhanh và tất cả mọi người sau đó, chính họ đã cảm nhận ra một con đường có thể mở lối, khai thông cho họ, những khi không còn cách nào khác, để xử lý những tình huống mạo hiểm, không an toàn cho chính họ và cho những vấn nạn chiến tranh.


Họ đã đem hình ảnh của đức Phật, như muốn soi lại chính mình, có thật trong số chúng ta đã “yêu hòa bình” rồi không? Và khi chúng ta làm những quyết định đó sẽ gây tổn hại, thương vong đến cho đồng loại ở hiện tại, tương lai.

Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có thể mở mắt nhìn nhân loại trong thái độ từ bi và vô ngã của đạo Phật. Những lúc như vậy, Barack Obama thường tìm đến cõi tâm linh để thực tập thiền tọa (hít thở). Ông nói: “vào những lúc như thế tôi cần đức Phật nói thay tôi”. Vì chính Ngài mới có trách nhiệm với chúng sinh hơn là tôi. Tôi không thể lấy một “bản ngã” của mình để thay thế, sắp đặt lên trên tất cả.Công án thiền “This is it” đã làm tôi thay đổi mọi phương diện, quyết định. Tôi đã tìm ra nguyên nhân, hậu quả cho một “cái ta” vượt ra ngoài giới hạn cho phép.Đôi khi Ông tự hỏi “Làm chính cho tôi hay cho các đồng sự”. Nếu mình làm bằng cái tâm để phục vụ cho đất nước, cho sự an ninh của các đồng minh thì điều đó hoàn toàn là cách mà ông lựa chọn để đi tới hành động, còn nếu làm với tư cánh đơn lẻ, độc đoán và trong sự thù hận, mù quáng thì ông càng buông bỏ những tư kiến của mình, của nó, của chính nó “This is it” vào một thời điểm thích hợp khác.


Tôn tượng đức Phật lần đầu tiên chiêm bái ngay trong Nhà Trắng (White House), được cộng đồng thế giới, các nhà hòa bình nói là hết sức có giá trị đối với một xã hội vật chất, tranh chấp, bất an. Ông đã từng nói “Tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều về những điều mà một con người có thật trong lịch sử, giống như Gotama đã từng đi đến giai đoạn chỉ thực hành, mà chính Buddha đã từng tuyên bố sau bốn mươi chín năm thuyết pháp và hành đạo ta chưa từng nói lời nào”. Có lẽ, chúng ta cũng vậy, có những phiên họp, cuộc bỏ phiếu hay ra những quyết định, trong những lần ấy, tất cả chúng ta có thể ngồi yên để nhìn một đấng giác ngộ, nghĩ về một gương sáng nào đó trên thế giới.


Với tôi, ngay bên trong ngôi nhà này, với những con người đại diện cho năm mươi mấy Tiểu bang có thể dành ra những giây phút bình yên nhất cho một ngày để cầu nguyện và soi sáng lại chính mình ‘This is it’. Chỉ cần chúng ta chiêm ngưỡng hình bóng đức Phật trong ngày hôm nay thôi là đủ để tâm ta sáng suốt, việc ta nhẹ nhàng, mọi người được sống trong sự tin cậy và yêu quý. Đó chính là Ngài đang thuyết một bài pháp về lòng từ bi, bất bạo động thiết thực.


Vào một ngày, không có tôi không còn trong White House, tôi không thể hiện diện trong căn phòng Bầu dục này nữa thì đức Phật là con người có thể tồn tại theo thời gian, Ngài sẽ là hình ảnh sống ngay thẳng, minh bạch, không phân biệt cho chúng ta.
Thích Pháp Bảo

“When the Buddha On the Obama White House”


Prior to his colleagues in the White House, President Barack Obama suddenly brought posters. He solemnly walked out in silence and then, he smiled real big, the hands of the employees he patted them. One use only beautiful, a personality “sermon no words,” the American president.


Do not place the spot where the Buddha frame, the right hand on what he brought to the platform where he often met with the senior players list and then He opened by saying the words of the Buddhist Zen master, “this is it “. At his place, he did not even say anything! Perhaps this story has spread very quickly and everyone then, they have felt a path may open up, opened them, not the other way when, to handle the the risk manager, not safe for themselves and for the issue of war. They took pictures of the Buddha, as if to shed yourself, true of us were “peace-loving” it is? And when too ambiguous g we make the decisions that will harm, injury to the fellow in the present, the future.In all circumstances, we can open the eyes of humanity in attitude and selfless compassion of Buddhism. Such times, Barack Obama often turn to spiritual realms to practice meditation (breathing). He said: “at times like I need to speak my Buddha”. Because the new God Ngai- responsible beings than me. I can not get an “ego” to replace her, stocked up on all bookings. Zen koan “This Is It” has made me change all aspects and decisions. I did find out the cause, the consequences of a “self” beyond permissible limits. Sometimes he wondered, “How do my own or colleagues’. If I made mind to serve for the country, for the security of its allies, it is absolutely the way that he chooses to go to action, even if done as single wing, authoritarian and of hatred, blind, the more he let go of your investment is, of it, of itself, “This Is It” at an appropriate time otherwise.


Buddha statue first worship even in the White House (White House), the world community, the peace talk is extremely valuable for a materialistic society, conflicts, insecurity. He once said, “I contemplate a lot of things that a real person in history, like Gotama had walked to the stage just practice, that the Buddha had proclaimed forty-nine years after presentation law and practice have never said a word. “Perhaps we, too, have meetings, voting or decisions, in that time, all of us can sit to watch an enlightened one, think of a specific example on world.


For me, right in this house, with people representing some fifty state may spend most peaceful moments of a day to pray and enlighten yourself ‘This Is It’. Just we contemplate the Buddha silhouette today alone is enough to clear our mind, the gentle one, people are living in trust and love. It was a sermon he was giving a speech about compassion, nonviolence practical.


On one day, no longer in the White House I do not, I can not be present in the oval room again, the Buddha was human can survive over time, and he will be living image upright, intelligent transparency, non-discrimination for us.