Nội dung thư

Thursday, April 10, 2014

* Những phát minh mới ...


Đi vào đường ống ngầm​ 

http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-e10b6d8d70d51a0fc6a71dc7a26b17a7
Phục vụ thức uống​
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-ea7987c713164e6b729ac6616e275216


Tín hiệu giao thông
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-1bfc79a64beb54c7dea4e8bb322068db
Năng lượng mặt trời sạc trong khi đậu xe
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-a3b73ee01005abe3540cb4316d99bd55

 

​Chống sương ​ mù (xem phía sau gương)
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-48bae2dee97d6bb5403b7e0a97d0da86

con chuột không dây
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-9ebce81d6103e7c504d50260e6ee422c

Áo BackPack
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-d5d703b0f68905659388f9e6deaf7172

Hidden Power Outlet
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-a46a8cbc3e4ca45c894ac127c064b05e
Thiết kế ô độc đáo 
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-4691f7d5ee91802a071e07d18a80ab2b

thước cuộn có lổ​
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-7d6c2d1ef6c9b9b01e2d22574dcb9861

Sinh thái vệ sinh
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-f5c32d7861903657f151404313fd6d36

  
Ghế ​ năng lượng mặt trời 
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-faf021f62a9033ff7f55b456006910b5

Thước đo kỹ thuật số chính xác
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-5bc91f3524eae6de779192f28e368505

 

​khỏi mất công ​tìm kiếm các lỗ khóa 
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-ea3a17b26d6eb4baec1f1f25cf7ed47d

  
Xe ​thông minh
​cho​ cha mẹ
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-4177ab839c7db97eb8554f9bebbb49a2
Xe đạp
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-787c703a1a82c01960b49c8b5ba968f3
Cup
​ ​Kỹ thuật số
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-ff9a3053f6bde55658ef8e0175087c01
Ổ cắm

http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-5420e02e6333c9065767335dcf0b690e
iPhone Lens 
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-df37b0241b86156b87bce170e5bb99f9


  
xe đạp
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-fb0ef019ae6b70d143fc91a3b17668ac

Boots nhỏ gọn 
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-1f7000770b781902fd5286e945090db7
Mực kỹ thuật số cho máy tính bảng
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-669a8352e8033d1d811e7a4d308b92de


 
năng lượng mặt trời + Window Stickies 
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-582e479256c862ae8b5bbba983bf93f6
Set dao 
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-b459e184e5edf83ea0da89b45bbf5597
Khối lập phương Rubik cho người mù 
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-eae2f6b1f2c9db431c9588349b3f2a32
dây kéo
​ tai nghe​ Điện thoại
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-033f525edd232df017a8cde71e649358
Tự khóa xe đạp 
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-e134ef8d5730526d46e5d0ff6e4e6339
Lịch nhẫn
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-438eb020947ff6cbc58f156d904d95f0

Năng lượng mặt
​​ trời
​cho ​ cắm trại 
http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-f2ba88182893612c35dabf797df56089