Nội dung thư

Thursday, September 3, 2015

* 20 Nơi Giàu Nhất Hành Tinh

Dựa trên thống kê của Ngân hàng Thế giới, danh sách 20 nơi giàu nhất thế giới được đưa ra. Trong đó, châu Âu có tới 13 đại diện.


1. Luxembourg
GPD đầu người năm 2013: 111.162 USD


2. Na Uy
GPD đầu người năm 2013: 100.819 USD


3. Qatar
GPD đầu người năm 2013: 93.352 USD


4. Macau
GPD đầu người năm 2013: 91.376 USD


5. Thụy Sĩ
GPD đầu người năm 2013: 80.528 USD


6. Australia
GPD đầu người năm 2013: 67.468 USD


7. Đan Mạch
GPD đầu người năm 2013: 58.930 USD


8. Thụy Điển
GPD đầu người năm 2013: 58.164 USD


9. Singapore
GPD đầu người năm 2013: 55.182 USD


10. Mỹ
GPD đầu người năm 2013: 53.143 USD


11. Canada
GPD đầu người năm 2013: 51.911 USD


12. Áo
GPD đầu người năm 2013: 49.074 USD


13. Hà Lan
GPD đầu người năm 2013: 47.617 USD


14. Ireland
GPD đầu người năm 2013: 47.400 USD


15. Phần Lan
GPD đầu người năm 2013: 47.219 USD


16. Bỉ
GPD đầu người năm 2013: 45.387 USD


17. Iceland
GPD đầu người năm 2013: 45.263 USD


18. Đức
GPD đầu người năm 2013: 45.085 USD


19. Pháp
GPD đầu người năm 2013: 41.421 USD


20. New Zealand
GPD đầu người năm 2013: 40.842 USD
Sưu tầm