Nội dung thư

Thursday, December 15, 2016

* 45 tấm bản đồ Lịch sử Việt Nam qua các triều đại từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 19

Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận. Nó mang tính chất phức tạp, lúc bị mất lãnh thổ về các nhà nước khác, lúc xâm chiếm chinh phục được lãnh thổ mới. Bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19 dưới đây hy vọng giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử phát triển của đất nước ta.
Thỉnh thoảng ta nên xem lại những bản đồ nầy, mỗi lần như vậy các bạn sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn về sự hy sinh của tổ tiên để có được đất nước Việt Nam ngày hôm nay.
Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ năm 905 - 1835


Thùy Trâm Sưu Tầm