Nội dung thư

Friday, September 9, 2016

* 45 Nữ Nghệ Sĩ Đẹp Nhất Thế Giới

Bài sưu tầm của anh Bùi Phương
Nghệ sĩ Isabelle Adjani được xếp là nghệ sĩ đẹp nhất trong một cuộc bầu chọn của Tạp chí Los Angeles Times Magazine. Trong danh sách những phụ nữ đẹp nhất có Brigitte Bardot và Kim Basinger.
Sau đây là danh sách nữ nghệ sĩ đẹp nhất thế giới do Tạp chí Los Angeles Times Magazine bầu chọn:1.Isabelle Adjani

2. Brigitte Bardot
3. Kim Basinger4. Louise Brooks

5. Claudia Cardinale
6. Julie Christie
7. Jennifer Connelly
8. Joan Crawford
9. Penelope Cruz
10. Dorothy Dandridge
11. Catherine Deneuve
12. Faye Dunaway13. Farrah Fawcett
14. Greta Garbo
15. Ava Gardner
16. Eva Green
17. Anne Hathaway
18. Salma Hayek
19. Rita Hayworth
20. Audrey Hepburn
21. Angelina Jolie
22. Grace Kelly
23. Beyonce Knowles
24. Nicole Kidman
25. Hedy Lamarr
26. Vivien Leigh
27. Virna Lisi
28. Blake Lively
29. Jennifer Lopez
30. Sophia Loren
31. Ali MacGraw
32. Marilyn Monroe
33. Kim Novak
34. Merle Oberon
35. Michelle Pfeiffer
36. Frieda Pinto
37. Natalie Portman
38. Julia Roberts
39. Jean Seberg40. Sharon Stone41. Liz Taylor

42. Gene Tierney
43. Lana Turner44. Natalie Wood
45. Catherine Zeta-Jones