Nội dung thư

Wednesday, November 6, 2013

* Tắm tuyết

Tắm tuyết ....
Tui chỉ mới thấy là đã ...lạnh cẳng liền một khi , còn như bạo gan mà tắm hả ?
Bảo đảm , nhảy xuống là khỏi lên ....hui nhị tì là cái chắc ...chả dại. Mời các Cụ coi cho biết .