Nội dung thư

Wednesday, August 26, 2015

* Các loại "XÔI"

XÔI MÍT LÁ CẨM



XÔI KHÚC NHÂN TRỨNG MUỐI


XÔI NGŨ SẮC



XÔI NGŨ VỊ HẤP TÔM



XÔI MẶN




XÔI BA MÀU

XÔI BA MÀU


XÔI MÍT



XÔI GA MO HANH

I GÀ MỠ HÀNH


XÔI LÁ DỨA NGŨ SẮC




XÔI NGŨ VỊ NHỒI GÀ NƯỚNG MUỐI



XÔI XOÀI NẾP CẨM




XÔI LÁ DỨA




XÔI CỐM




XÔI KHOAI MÔN




XÔI GẤC




XÔI ĐẬU ĐỎ