Nội dung thư

Friday, August 21, 2015

* Còn lời nào để nói ?

Chỉ có trên FB xem xong trả lại người chụp...hic hic hic