Nội dung thư

Wednesday, December 16, 2015

* Tóc tai dựng đứng…

Năm 41 sau Tây lịch, vua Quang Vũ nước Đông Hãn sai Mã Viện làm Phục Ba Tướng Quân sang đánh Trưng Vương ; với sự chiến đấu ngoan cường của Đô Dương bộ tướng của Trưng vương Mã Viện buộc phải kí hoà ước cắm trụ đồng làm mốc đánh dấu biên giới cực nam của Đông Hán ở động cổ Sâm thuộc Khâm châu .

Trên trụ đồng phân ranh Mã Viện cho khắc 6 chữ: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”. Nghĩa là cây đồng trụ gãy thì người Giao Chỉ mất.

Xét ra biên giới cực nam của Hán quốc kể từ thời Đông Hán đầu công nguyên cho tới tận ngày nay vẫn được đánh dấu rõ ràng bằng cột mốc biên giới ở Khâm châu Quảng Tây .

Sách “Lĩnh Ngoại Đại Đáp” của Tàu (đời Đường) và “An Nam Chí Lược”của Lê Tắc, đều chép cột này được dựng ở Khâm Châu, trong vùng hang động Cổ Sâm.

Sách “Vân Đài Loại Ngữ” của Lê Quế Đường (tức Lê Qúy Đôn) có ghi: “Giữa đỉnh núi Phân Mao ở Khâm Châu có cột đồng to độ hai thuớc. Có lẽ đây là Mã Tống dựng lên.”

Núi Phân Mao (Phân Mao lĩnh) ở đâu?

Sách “Dư Địa Chí” của Nguyễn Trãi viết:

“Vân Cừ, Kim Tiêu, Phân Mao ở về Yên Bang (sau tránh húy đổi làm Yên Quảng). Vân Cừ là tên sông, tên khác của sông Bạch Đằng, Tiền Ngô Vương bắt Hoằng Tháo, Hưng Đạo Vương bắt Ô Mã Nhi đều ở đây. Phân Mao là tên núi, Kim Tiêu là cột đồng. Ở phía Tây lộ Hải Đông 300 dặm có đèo Phân Mao, ở nửa đèo có cột đồng của Mã Viện dựng…” .

(Dư Địa Chí, Nguyễn Trãi toàn tập, bản dịch của NXB KHXH – Hà Nội, tr. 202)

Sách “Gia Khánh Trùng Tu Nhất Thống Chí” của Nhà Thanh cho biết: Núi Phân Mao ở phía Tây Khâm Châu (nay là đất tỉnh Quảng Đông). Năm Tuyên Đức thứ 2 (1427) thời Minh, núi ấy thuộc vào châu Tân An của Giao Chỉ. Đến năm Gia Tĩnh thứ 21 (1542) Mạc Đăng Dung hàng, mới thuộc về nước Tàu.

Cái gọi là ranh giới phía Nam của Hãn quốc tưởng đã quá rõ ràng vậy mà vô số các bậc học gỉa không học thật người Tàu vẫn đang gân cổ về 1 vùng biển lịch sử của Trung quốc từ thời nhà Hán …

Hồi sửa hồi xưa thì như thế còn gần đây là thời đường biên giới các quốc gia đã được cái gọi là ‘thế giới văn minh’ công nhận .

Sau nhiều lần thương lượng rất gay cấn, kể cả dùng sức mạnh quân sự, ngày 9.6.1885 nhà cầm quyền Pháp và Trung Hoa đã ký Công Ước Thiên Tân về biên giới Việt – Trung được gọi là “Hiệp Ước Hòa Bình, Hữu Nghị và Thương Mại” (Traité de Paix, d’Amitié, et de Commerce). Công ước này đã được bổ túc do công ước ngày 26.6.1887 và công ước ngày 20.6.1895.

Bất kể công ước công éo của loài người văn minh văn meo gì …chuyện xảy ra vẫn xảy ra .

Đọc tin trang BBC tiếng Việt lướt qua thì tưởng tầm thường như chuyện xe cán chó , chó cắn xe nhưng đọc kỹ lại thì lập tức mắt nổ đom đóm tóc tai dựng ngược …


Hình chụp người Trung quốc đang đào cột mốc biên giới theo hiệp ước Pháp – Thanh 1885 – 1895 nói là đem về chưng ở nhà bảo tàng , nhìn kĩ trên cột đá khắc hàng chữ “Đại Nam quốc giới”.

Đại Nam quốc giới sao nay lại nằm trong lãnh thổ Trung quốc ???.

Cột mốc khác ở Vân NamTrên còn ghi rõ 1 bên là lãnh thổ Chine và 1 bên là Annam. Rõ ràng như thế tại sao giờ lại nằm hẳn trong lãnh thổ Trung quốc ???.

Quan trong hơn hết là cột đá tưởng là vô tri vô giác thực ra :Hàng chữ “Đại Thanh quốc Khâm châu giới” đã làm rúng động lòng người …lịch sử 2000 năm bỗng hiện ra rõ mồn một ….Khâm châu …Cổ Sâm …Mã Viện …Quang vũ …ranh giới cực nam nước Đông Hán …, mà sao ‘Khâm châu giới’ nay lại nằm bên trong lãnh thổ Trung quốc …??? .

Đường biên liên tục từ Vân Nam phía Tây cho tới Quảng Đông đều như thế sao ??? (Khâm châu trước thuộc Quảng Đông nay điều chỉnh thuộc về Quảng Tây) .

Nhớ lời vua Lê Thánh Tông khi xưa :

…“Một thước núi, một tấc sông của ta không nên vứt bỏ, ngươi nên cố cãi, chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe, còn có thể sai quan sang xứ Bắc triều bày tỏ phải trái. Nếu ngươi dám lấy một thước, một tấc đất của Thái Tổ mà đút mồi cho giặc thì tội phải tru di.” …Bao nhiêu ‘thước núi tấc sông’ đã rơi vào tay giặc ???. nói sao với tiền nhân đây???.