Nội dung thư

Wednesday, July 2, 2014

* 54 bức ảnh tuyệt đẹp về Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới

La Caverne Hang Son Dong au Vietnam
​, 54 bức hình và Video tuyệt đẹp về động Sơn đồng​