Nội dung thư

Wednesday, June 17, 2015

* Bộ ảnh nude giúp Thái Phiên

Đạt tước hiệu Nghệ sĩ đặc biệt xuất sắc 
Bộ ảnh nude Bước thời gian đã giúp nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên giành tước hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc – tước hiệu cao nhất của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Nụ


Ký họa


Cô đơn


Nỗi niềm


Thiền


Bước thời gian


Hiến dâng


Sự nảy mầm của hạt


Viên mãn