Nội dung thư

Monday, June 15, 2015

* ĐỊA DANH KHÓ ĐỌC ở VN.

NHỚ EM.!.CÔ GÁI LÀNG LỒN. ( Không tìm thấy tên tác giả )
....
Chiều nay...Chiều tím hoàng hôn.
Nhớ LỒN..Ta lại... Nôn nao nhớ LÀNG.
Nhớ Nàng .Cô gái thôn trang.
Nàng trong XÓM ĐỤ..Ta ngoài CẦU CU...
...
Nhà Nàng..Mở quán ÚP MU.
Nên Nàng hay dủ..Ta qua CÙ LỒN.
Nhiều lần ,định kéo vào hôn.
Ở cửa LÀNG LỒN...Lại sợ Nàng khinh.
...
Thế rồi . Đêm ấy hứng tình.
Cửa LÀNG TRINH TIẾT...Hết mình ta yêu.
Đã yêu ..Yêu tận con tim.
Yêu cho ăn cháo... Con CHIM TO DẦN...
...
Nhớ hôm..Nàng giận ngồi im.
Nàng đòi ,uống SỮA CON CHIM mới về.
Chiều nay..Lòng quặn tái tê.
Nhớ về KHE BƯỚM,..Đêm mê BẢN LÌN....
...
Nhớ Nàng. Đêm đứng CẦU LÒN.
Còn ta bịn rịn......Ra đèo CÙ MÔNG.
Nhớ Nàng...Những buổi tắm sông.
Ở cầu XẺO BƯỚM,RẠCH CHIM đắm chìm...
...
Khuya về..Vào quán XÔI CHIM.
Mua ở XẢ ỚT..Rồi qua BƯỚM VÀM.
Nàng làm .Nỗi nhớ trong ta.
Đêm ta tha ngẩn..Vào ra CHỜ LỒN....
..................................