Nội dung thư

Friday, December 6, 2013

* Lời hay ý đẹp ( Tranh của Họa sĩ Koukei Kojima (Japonese)

Mãn Giác Thiền Sư - Sad Romance - BP 
Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư khôngPhú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù duTất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui


Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manhTa về giữ mộng trinh nguyên
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hàiKhi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi vềThân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành
Mãn Giác Thiền SưTa cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ

Ghi chú
tranh của Họa sĩ Koukei Kojima (Japonese)