Nội dung thư

Tuesday, February 17, 2015

* 17/02Biển máu,núi xương ,
đắp thành hào kiên cố,
Hiểm nguy gian khó


chí khí những anh hào.


Ngàn năm nô lệ Bắc triều.
Bảo tồn dòng Việt cho nhiều đời sau....
Hy sinh là sức mạnh đầu !
Cho xanh luống mạ lên màu vinh quang.

Thơ Bạch Xuân Lộc