Nội dung thư

Thursday, December 4, 2014

*Bộ ảnh đẹp và nghệ thuật .

Models: Ngọc Bích & Xuân Văn; photos: Dương Quốc Định