Nội dung thư

Sunday, December 14, 2014

* THẦN TÀI CỦA NGƯỜI SÀI GÒN NGÀY XƯA

Nghệ sĩ "Quái Kiệt" Trần Văn Trạch (1924-1994) và Bài hát Xổ Số Kiến Thiết Quốc Gia trứ danh của Sài Gòn Năm Xưa.
http://hoainiemmotthoi-khanhkhanh.com

________________________________

tranvantrach_xosokienthiet - YouTube► 0:45► 0:45
www.youtube.com/watch?v=0rhHqzgeokY
Nov 11, 2011 - Uploaded by BL LeThis video is unavailable. You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. Watch ...