Nội dung thư

Monday, January 12, 2015

* CBU 105

Vũ khí mới Hoa Kỳ: Một trái bomb tinh khôn CBU 105 làm nổ tung 40 chiến xa


- One bomb kills 40 tanks , US Air Force CBU 105 cluster bomb.


Không quân Hoa Kỳ
  vừa thử nghiệm thành công một loại bom CBU 105
  khi thả xuống mục tiêu sẽ tự phân chia thành 40
  quả bom nhỏ, mỗi quả bom nhỏ mở dù ra để
 làm chậm lại tốc độ rơi, lúc đó bộ phận
  cảm ứng (sensor) của nó sẽ định vị mục tiêu
  của riêng mình để tấn công, kết quả một
  đoàn công voa 40 xe đã bị phá hủy hoàn toàn
  chỉ với một (01) quả bom.Xin mời xem video.

Xin mời xem video.