Nội dung thư

Tuesday, February 11, 2014

* Phạm Duy và chuyện dân ca Việt tại Mỹ.

Giới thiệu của Giao Chỉ , San Jose.
Tôi vừa được nhạc sĩ Trần Nhật Hiền gửi đến món quà Xuân rất quý. Tài liệu này do nhạc sĩ Trần Quang Hải phổ biến. Xin chuyển đến chia xẻ với bằng hữu.
Đoạn phim Phạm Duy trình bầy dân ca Việt Nam tại Hoa Kỳ lúc ông 45 tuổi.
Năm 1966, ông Pete Seeger, một chuyên gia về dân ca Mỹ mời 2 giáo sư âm nhạc cùng Phạm Duy đàm luận về dân ca Việt Nam trên chương trình Rainbow Quest. Phạm Duy đã chứng tỏ thiên tài âm nhạc và là một nghệ sĩ xuất sắc. Nói tiếng Anh âm hưởng Pháp, ông trình bầy song ngữ vừa dẫn giải, vừa hát vừa hợp ca. Quý vị sẽ thưởng thức như món quà Xuân và cảm nhận sự tự hào khi đất nước có người nghệ sĩ như vậy dù buổi trình diễn cách đây nửa thế kỷ. Nhạc sĩ Trần Quang Hải đã được dự khán buổi trình diễn năm 1966 và lưu giữ cuốn phim 48 năm. Mới phổ biến tuần qua sau khi ông Peter Seeger vừa qua đời ngày
Tôi hết sức xúc động nghe Phạm Duy nói về Tâm phẫn ca (Protest song) và trình bày bài “Nhân danh”.
Ngày xưa cụ Nguyễn Du than thở: Ba trăm năm sau, trong thiên hạ, ai là người khóc Tố Như. Ngày nay ai là người hiểu Phạm Duy lúc ông 40 tuổi và tiếc thương khi ông ra đi ngoài 90 tuổi. Kỳ sau, tôi sẽ có dịp phổ biến nguyên văn bản thu âm buổi mạn đàm giữa Phạm Duy và Giao Chỉ trước ngày ông về sống tại Việt Nam. Với lời dặn chỉ phổ biến khi ông đã ra đi thật xa. Quý vị xem đoạn phim này xin cho ý kiến. Giao Chỉ San Jose.

Phần dẫn giải nội dung như sau
Phạm Duy tham gia cùng với Bill Crofut, Steve Addiss và Peter Seeger trong chương trình về nhạc dân ca của Mỹ.
00:00 : Pete giới thiệu các khách mời của chương trình.
02:15 : Pete phỏng vấn Phạm Duy về đàn tranh.
03:55 : Phạm Duy giới thiệu và trình bày bài “Trèo lên quán Giốc” (Full Moon Fair Song).
05:52 : Pete hỏi Phạm Duy về bài hát; các bài hát được trình bày như thế nào và ở những nơi đâu ở Việt Nam.
08:30 : Phạm Duy giới thiệu và Steve Addiss trình bày bài Lý Con Sáo trên đàn tranh
13:18 : Phạm Duy giới thiệu và hát bài “Qua cầu gió bay” (Wind on the bridge). Phạm Duy nói về chủ đề chính trong hầu hết các bài dân ca Việt Nam.
15:48 : Phạm Duy trình bày cùng với Bill Crofut và Steve Addiss bài “Hò lơ”, một bài ca lao động do ông sáng tác.
17:45 : Pete phỏng vấn những khách mời và hỏi về những bài dân ca mới.
19:26 : Phạm Duy và Steve Addiss trình bày bài “Người thương binh” (The wounded soldier)
23:05 : Nói về Tâm phẫn ca (Protest song) và trình bày bài “Nhân danh”.
26:34 : Trình bày bài “Nhân danh” bằng lời tiếng Anh (For my defense)
28:15 : Pete nói về những bài hát với các khách mời.
28:30 : Phạm Duy, Steve Addiss và Bill Crofut trình bày bài “Giọt mưa trên lá” (The rain on the leaves) với phần lời tiếng Việt và tiếng Anh.
34:16 : Phạm Duy giới thiệu và trình bày phần lời Việt do ông viết cho bài Clementine.
©Historic Films Archive
Subject: Phạm Duy lúc 45 tuổi trong Chương trình Raibow Quest Của Mỹ

Khi nhón IVS
​ ​(International Volunteer Services) mời PHAM DUY đến hát những bản DÂN CA và TÂM CA. có cả STEVE ADDISS, tôi có được tham dự....thế mà đã gần 50 năm.

http://tranquanghai1944.wordpress.com/2014/01/29/pham-duy-trong-chuong-trinh-rainbow-quest-nam-1966-voi-pete-seeger/

Phạm Duy trong chương trình
Rainbow Quest năm 1966 với PETE SEEGERMột Phạm Duy vào năm 1966 . Lúc đó Phạm Duy chỉ 45 tuổi , được Pete Seeger mời vào chương trình Rainbow West để hát một số bài dân ca và nhạc phẩm của Phạm Duy . Một tài liệu hiếm có . Phạm Duy ra đi năm 2013, và Pete Seeger từ trần cách đây 1 ngày (28 tháng 1, 2014).
Mời xem
Trần Quang Hải

--
TRAN QUANG HAI -
陳 光 海
Tel: (33-1) 4569 5577 (home)
Mobile: 06 5025 7367
website: http://tranquanghai.info/
blog: http://tranquanghai1944.wordpress.com/
http://www.overtone.cc/profile/TRANQUANGHAI